Huiding Bureau Groenzorg

Flora en Fauna onderzoek

Flora en Fauna onderzoek

Toezichthouder flora en fauna bij bouwprojecten

Bureau Groenzorg is uw onafhankelijke partner voor uw Flora en Fauna onderzoek. Bij nieuwe bouwplannen, verbouwingwensen of herbestemmingprojecten is het van belang dat het gebied eerst wordt onderzocht.

Flora en Fauna onderzoek

Flora en Fauna onderzoek

Voor veel bouwvergunningen is het verplicht om een gedegen Flora en Fauna onderzoek uit te (laten) voeren. Bureau Groenzorg onderzoekt uw potentiële bouwterrein op dieren en planten die eventueel eerst op milieuvriendelijke wijze verwijderd dienen te worden.

Wij zullen onder andere kijken naar:
Muizen
Vleermuizen
Kikkers
Vogels
Beschermde plantensoorten

Flora en Fauna onderzoek

Onafhankelijk flora en fauna adviseur

Als onafhankelijk flora en fauna adviseur, werken we niet op uitvoerend, maar op adviserend en controlerend niveau. Binnen ons gespecialiseerde vakgebied richten wij ons op het geven van advies en controle voor, tijdens en na bouwprojecten. Elke fase van een bouwproject heeft een flora en fauna analyse, advies en toezicht nodig. Precies dat is ons vakgebied.

Gedegen onderzoek voor flora en fauna behoud
Bij veel vraagstukken die analyse, onderzoek en controle nodig hebben, ligt de oorzaak in de aanwezigheid of vermoedelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Om deze soorten te behouden, moet na een gedegen flora en fauna onderzoek, waarbij de aanwezigheid van deze soorten is aangetoond, een plan opgesteld worden. Dit plan bevat stappen om op een goede, milieuvriendelijke en haalbare wijze de bijzondere- en bedreigde soorten te verhuizen of verwijderen.

Flora en Fauna onderzoek

Flora en Fauna onderzoeker

Bureau Groenzorg helpt als onafhankelijk flora en faune adviseur particulieren, (semi-)overheid, gemeenten, architecten en ontwikkelaars met het oplossen van vraagstukken rondom de aanwezige beschermde dier- en plantsoorten op het bouwterrein in spé.

Dit doen we zowel in Nederland als daarbuiten.

De voorwaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor een succesvolle uitvoering van een onderzoek wordt veelal in het project omschreven.

Flora en Fauna onderzoek

Bewaakt de kwaliteit
van leven voor dieren en planten

Een flora en fauna onderzoeker zoals Bureau Groenzorg bewaakt tijdens groenprojecten, bouwplannen en (her)inrichting de kwaliteit van leven voor dieren en planten. We voeren een adviserende taak uit richting de aannemer en bij eventuele conflicten treden we bemiddelend op met als doel een eindresultaat voor alle betrokkenen dat tot tevredenheid stemt.

Neemt u voor een kennismakingsgesprek of meer informatie over hoe wij uw project kunnen ondersteunen contact met ons op.